Řeholní roucho sv. Kláry

Řeholní roucho připisované sv. Kláře