Tvrz v Lubech u Klatov koncem 19. století

Tvrz v Lubech u Klatov koncem 19. století

Tvrz v Lubech u Klatov koncem XIX. století

Encyklopedie českých tvrzí II (Argo 2000)


Tvrz v Lubech u Klatov

Tvrz v Lubech u Klatov na starší fotografii

J. Úlovec: Hrady, zámky a tvrze Klatovska (Libri 2004)