Fotografie brány areálu zámku v Dobrši z r. 1984

Fotografie brány areálu zámku v Dobrši z r. 1984

F. Kašička a B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku (Okresní muzeum 1986)