Obraz Dobrše z konce 19. století

Obraz Dobrše z konce XIX. století

F. Kašička a B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku (Okresní muzeum 1986)