Úvodní strana Historie obce a tvrze Galerie fotografií Archologický výzkum Použitá literatura Kontakty Možnost prohlídek a zakoupení turistické známkyOdkazy na spřátelené stránky prosim.org - tvorba webových prezentací Pluhův Žďár - zámek, obec, Benešovi hosting zdarma


Marek Moravec Bydžovský z Florentina

* 1540 (Nový Bydžov)
+ 15. září 1612 (Praha)

Český šlechtic, rektor univerzity, děkan artistické fakulty,
matematik, astronom a kronikář


Staroměstský měšťan Marek Bydžovský studoval na pražské univerzitě, kde v roce 1559 dosáhl hodnosti bakaláře a o dalších šest let později (1565) mistra. Od roku 1567 přednášel na artistické fakultě, mimo jiné také matematiku. Mnohokrát zastával funkci rektora univerzity (v letech 1589 až 91, 1594 až 7 a 1602 až 3) i děkana fakulty. Svůj predikát "z Florentina" obdržel společně s Janem Matounským a Matějem Netolickým v roce 1575.


Erb Bydžovských z Florentina

Erb šlechtického rodu Bydžovských z Florentina

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)


Po roce 1604 Bydžovský své místo opustil, aby se mohl oženit, což by jako univerzitní pedagog v té době nesměl. Působil pak jako sládek a senátor Nového Města pražského. Je autorem drobnějších básní, příležitostných proslovů a historických spisů (Svět za tří českých králů), které vznikly především v druhé polovině devadesátých let XVI. století. Kromě toho se věnoval také astronomii a zaznamenával jevy na obloze (např. výskyt komet, jejich polohu, tvar, barvu a rychlost ve stupních), které tehdy byly dávány do souvislosti s budoucími katastrofami, válkami a morovými nákazami. V té době ještě nebyla známa podstata polární záře, a je proto možné, že některé z uvedených úkazů by bylo možno připsat na její konto. Na počest Marka Bydžovského byla jeho jménem nazvána planetka č. 2 661, kterou na kleťské observatoři objevila 23. března 1982 Z. Vávrová.

| nahoru |