Upuštění od trestního řízení

Upuštění od trestního řízení za nezaplacení daně z obratu