Obytný dům na obrázku Pavla Kubíčka z roku 1955

Obytný dům někdejšího velkostatku na obrázku Pavla Kubíčka z roku 1955