Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Obrázek převzat z webových stránek www.strahovskyklaster.cz