Škvořetický zámek před rokem 1843

Škvořetický zámek před rokem 1843 na obraze z knihy
F. Kašičky a B. Nechvátala Tvrze a hrádky na Strakonicku (1986)