Škvořetický zámek koncem 19. století

Škvořetický zámek koncem 19. století na obraze z knihy
F. Kašičky a B. Nechvátala Tvrze a hrádky na Strakonicku (1986)