Rodina Josefa Taschka mladšího, jeho manželky a děti