Příbuzenské vztahy v Bukovníku pochovaných členů rodů
Kraliků z Meyerswaldu a Taschků