Odon Taschek a jeho matka Františka, rozená Kräutnerová