Erb Popovských z Bezejovic

Erb Popovských z Bezejovic

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)