Erb Braniošvských z Branišova

Erb Braniošvských z Branišova

M. Mysliveček: Velký erbovník (Fraus 2006)