Erb Koupských z Břízy

Erb Koupských z Břízy

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)