Erb Růtů z Dírného

Erb Růtů z Dírného

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)