Erb Svatkovských z Dobrohošte

Erb Svatkovských z Dobrohoště

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)