Erb Šišků z Jamolice

Erb Šišků z Jamolice

M. Mysliveček: Velký erbovník (Fraus 2006)