Erb Zniovských z Korkyně

Erb Zniovských z Korkyně

M. Mysliveček: Velký erbovník - svazek 2 (Fraus 2006)