Erb Bechyňů z Lažan

Erb Bechyňů z Lažan

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V - J. Čechy (Svoboda 1986)