Erb Lukaveckých z Lukavce

Erb Lukaveckých z Lukavce

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)