Erb Menšíků z Menštejna

Erb Menšíků z Menštejna

M. Mysliveček: Erbovník 2 (Horizont 1997)