Erb Obyteckých z Obytce

Erb Obyteckých z Obytce

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)