Erb hrabat z Rumerskirchu

Erb hrabat z Rumerskirchu

M. Mysliveček: Velký erbovník (Fraus 2006)