Erb Měsíčků z Výškova

Erb Měsíčků z Výškova

M. Mysliveček: Erbovník (Horizont 1993)