Erb Sirtyngarů ze Sirntynku

Erb Sirtyngarů ze Sirntynku

M. Mysliveček: Velký erbovník (Fraus 2006)