Erb Deymů ze Stříteže

Erb Deymů ze Stříteže

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V - J. Čechy (Svoboda 1986)