Erb Proxenů ze Sudetů

Erb Proxenů ze Sudetů

M. Mysliveček: Velký erbovník 2 (Fraus 2006)

Šimon Proxenus obdržel erb a predikát "ze Sudetu" císařským majestátem ze dne 3. 4. 1557 spolu s magistrem filozofie (a od roku 1562 rektorem pražské univerzity) Jiřím Polentou.

K témuž znaku a přídomku byli později přijati Daniel Matyáš (6. 12. 1558) a Matyáš Neumeister (1638).

V popisu uděleného erbu z roku 1557 se ve štítu a v klenotu uvádí znamení nebeské Taurus (= býk), po zadní kyty vyskakující se sedmi hvězdami nebeskými na pleci a krku a se zeleným věncem na hlavě.