Katastrální plán Štěchovic z r. 1837

Katastrální plán Štěchovic z r. 1837

F. Kašička a B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku (Okresní muzeum 1986)