Vyobrazení Střely od Jana Willenberga z r. 1602

Vyobrazení Střely od Jana Willenberga z roku 1602