Úvodní strana Historie obce a tvrze Galerie fotografií Archologický výzkum Použitá literatura Kontakty Možnost prohlídek a zakoupení turistické známkyOdkazy na spřátelené stránky prosim.org - tvorba webových prezentací Pluhův Žďár - zámek, obec, Benešovi hosting zdarma


P. František Emmer

* 2. 9. 1822 Třeboň
+ 17. 8. 1905 Volenice


Zdejší dlouholetý duchovní správce Monsignore František Emmer, tajný papežský komoří, rytíř řádu Františka Josefa, konsistorní rada, arcikněz, biskupský vikář, biskupský notář a volenický děkan, pocházel z Třeboně. Byl synem tamního měšťana a řezníka Josefa Emmera a jeho ženy Anny, rozené Špitálské, z téhož města.

Jeho předchůdce P. František Šmidinger (jméno jeho bratra, vlasteneckého buditele, učitele a původně rovněž kněze Josefa dnes nese veřejná knihovna, sídlící v areálu strakonického hradu) působil ve Volenicích od roku 1846 do února 1869. Poté farnost přechodně vedl dosavadní volenický kaplan P. Václav Bušek, který se od dubna do června 1869 podepisoval jako administrátor.

František Emmer svou funkci převzal v červenci 1869 a podle zápisů ve volenické matrice (viz jeho podpis níže) ji vykonával 35 let do dubna 1904, od kdy jej ve všech úkonech zastupoval volenický kaplan Vojtěch Bárta. Od prosince 1905 do října 1931 (kdy odešel na odpočinek do své vily ve Volyni) pak jako volenický farář působil P. František Blahovec.Signatura P. Františka Emmera


František Emmer zemřel na své faře, zaopatřen svátostmi z rukou zmíněného P. Bárty, v 82 letech (podle lékařské zprávy na vodnatelnost). Dne 19. 8. 1905 byl pohřben biskupským vikářem a děkanem v Nezamyslicích P. Josefem Štěpánem a jeho tělesné ostatky byly uloženy do hrobu na volenickém hřbitově (viz fotografie níže).Hrob P. Františka Emmera