Kaple Andělů Strážných ve Zvotokách

Kaple Andělů Strážných z konce 18. století na návsi ve Zvotokách