Krypta pod bazilikou sv. Františka

Hrob sv. Františka

Teprve v XIX. století byla pod bazilikou sv. Františka (Basilica di San Francesco)
z let 1228 - 1253 vybudována krypta, v níž jsou dnes světcovy ostatky uloženy