Porciunkula

Porciunkula

Dnešní podoba kostelíku Portiuncula
pod renesanční kopulí dómu Panny Marie Andělské