Úvodní strana Historie obce a tvrze Galerie fotografií Archologický výzkum Použitá literatura Kontakty Možnost prohlídek a zakoupení turistické známkyOdkazy na spřátelené stránky prosim.org - tvorba webových prezentací Pluhův Žďár - zámek, obec, Benešovi hosting zdarma


František Diviš Koc z Dobrše


Ačkoli František Diviš (*1663, + 27. 7. 1718) byl v pořadí až pátým dítětem Jana Dětleba Koce z Dobrše (+ 18. 9. 1690) a jeho manželky Ludmily Anastázie, rozené Běšínové z Běšin, podařilo se mu získat dědičné sídelní panství jeho rodové linie - Hlavňovice u Sušice. Stalo se tak na základě smlouvy, kterou František Diviš 7. 3. 1695 uzavřel se svou matkou a šesti bratry - Václavem Bartolomějem, Norbertem Václavem, Vilémem Ferdinandem, Adamem Leopoldem, Janem Dětlebem a Antonínem Rudolfem Ferdinandem. Poté, co se František Diviš ve smlouvě zavázal vyplatit svým bratrům podle otcovy závěti 15 000 zlatých, převzal nejen hlavňovickou tvrz s dvorem, panským pivovarem, spilkou, hvozdem, humnem, stájemi a dobytkem, ale i vesnice Hlavňovice, Radostice a Milíkovy a část vsí Zámyšl, Suchá a Rovná v blízkém okolí Hlavňovic. Situaci mu přitom značně ulehčila matka, která velkou část požadované sumy jeho bratrům vyplatila.