Úvodní strana Historie obce a tvrze Galerie fotografií Archologický výzkum Použitá literatura Kontakty Možnost prohlídek a zakoupení turistické známkyOdkazy na spřátelené stránky prosim.org - tvorba webových prezentací Pluhův Žďár - zámek, obec, Benešovi hosting zdarma


Václav Březan

* před 1580 (1568 ?)
+ 1618

Rožmberský archivář, knihovník, genealog a heraldik


Po studiích na universitách v Heidelbergu a Štrasburku vstoupil v roce 1594 do služeb posledního "vladaře domu rožmberského" Petra Voka z Rožmberka jako písař v soudní kanceláři.

Erb Viléma a Petra Voka z Rožmberka

Erb Viléma a Petra Voka z Rožmberka

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - J. Čechy (Svoboda 1986)


Od roku 1596 byl pověřen správou rozsáhlé rožmberské knihovny a rodového archivu, který kompletně uspořádal, a sestavil rodokmeny Rožmberků i jiných šlechtických rodů.

Po přestěhování rožmberské rezidence z Českého Krumlova do Třeboně se od roku 1602 věnoval sepisování Historie Rožmberské, ve které zachytil dějiny rodu od počátků až po poslední Rožmberky - Viléma a Petra Voka. Celkem vytvořil pět svazků, ze kterých se však do dnešních dnů dochovaly pouze poslední dva.Titulní strana Historie Rožmberské

Titulní strana Březanova životopisu Viléma z Rožmberka


Po vymření Rožmberků roku 1611 přešel do služeb Jana Jiřího ze Švamberka (viz jeho erb níže), pro něhož rovněž uspořádal rodinné archiválie a sepsal dějiny jeho rodu.


Erb Švamberků

Erb Švamberků

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Z. Čechy (Svoboda 1985)


Dílo:


K tématu Rodopis čili genealogie uvádí Ottův slovník naučný (díl XXI) následující:


Tvůrcem vědecké genealogie jest Vác1av Březan, jenž založil badání své hlavně na dokladech listovních a svoje výpisky okořenil vrozeným svým vtipem. Jest úžasné, jak pilně probral nejen sbírky svých pánů (z Rožmberka), nýbrž i jiných. Bohužel spisy jeho, jež by byly nejpokročilejším národům vzácnou památkou, nejsou vydány (rukopisy v Třeboni, Krumlově, Rajhradě a museu království Českého)...

...U nás prvním genealogickým spisovatelem jest Polák Bartoloměj Paprocký, nad nějž však kritickým smyslem vyniká a zakladatelem českého rodopisu zván býti může Václav Březan...

| nahoru |