Návrší nad Kalenicemi zvané Na Svaté starosti

Návrší nad Kalenicemi zvané Na Svaté starosti