Původní podoba zdi zámeckého parku

Původní podoba zdi zámeckého parku v Kladrubech na fotografii ze začátku 20. století