Náhrobek Idy Marie Hässlerové, rozené Taschkové

Náhrobek Idy Marie Hässlerové, rozené Taschkové, na hřbitově ve Volenicích