Schéma příbuzenského poměru Karla Hlaváčka a Klaudie Taschkové