Miloslav Hromádka s manželkou na svatební fotografii z roku 1949

Miloslav Hromádka (nar. 29. 3. 1928 ve Střelských Hošticích) s manželkou
na svatební fotografii z roku 1949