Stavební povolení z 23. 1. 1908

Stavební povolení na rekonstrukci velkostatku z 23. ledna 1908