Rodina Hromádků na fotografii z roku 1949

Stojící zleva: Josef Hromádka (nar. 26. 4. 1920 na kalenické tvrzi), Miloslav Hromádka (nar. 29. 3. 1928 ve Střelských Hošticích) a Vladislav Hromádka (nar. 29. 12. 1926 ve Střelských Hošticích); sedící zleva: rodiče nevěsty - otec a matka Mixovi, jejich dcera - manželka Miloslava Hromádky, rozená Mixová, matka stojících bratrů Bernardina Hromádková, rozená Rambousková (nar. 1888 v Předíně, okr. Třebíč), a v důst. uniformě bratr nevěsty.