Listina Břetislava I. na fotografii z knihy Z. Rudy: Střípky z žichovické historie
(vydal Obecní úřad Žichovice v r. 2002)

V češtině zní text listiny následovně:

Břetislav I., kníže český, vysvědčuje, že založil větší kostel sv. Vojtěcha v Břevnově a daroval mu vsi Smilovice, Kvasejovice, 3 poddané v Zduchovicích, 8 poddaných v Podmoklech, 8 v Rakovicích, polovinu vsi Budihostice, polovinu Noutonic, polovinu Mšeckých Žehrovic, poddaného Keiena ve Zličíně a jeho potomky s půdou a Lubena v Křepenicích s 6 otroky, kteří mají odvádět klášteru ročně 12 denárů a tříletého vepře a poskytovat opatu a jeho poslům v případě potřeby průvod. Na paměť blahoslaveného poustevníka Guntera, v kostele pohřbeného, dává kostelu svůj okrsek v Prácheňském kraji, tj. vsi Malé a Velké Hydčice, Hejná, Hliněný Újezd, v Domorazi, Kalenicích 2 poddané, Nezamyslice a polovinu vsi Kejnice, Krejnice a Škůdru, Zvotoky, Žihobce, Žichovice s řekou Otavou a mlýny, Psáře, Kravolusice, Volšovy, Dolní Staňkov a Podmokly se clem v Březnici. Dále daruje kostelu a opatu Meinhardovi kapli na hradě Rajhrad na Moravě s trhem, clem a poddanými, jež obdařuje všemi svobodami, které dal kníže Boleslav břevnovským poddaným (= podléhání pouze soudu opata, osvobození od stavění měst, opravování mostů, od poskytování pohostinství lovčím, od cel aj.)

                                 Převzato z internetových stránek www.mczlicin.cz