Kalenice na staré mapě (zcela uprostřed), vytvořené v rámci I. vojenského (tzv. josefského) mapování v letech 1764 - 1768 na základě Müllerovy mapy z roku 1720
© 1 Military Survey, Section No. XV, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - www.env.cz