Kalenice na leteckém snímku Tomáše Hory (tvrz uprostřed nad rybníkem)
THC Press, vydavatelství neperiodických tiskovin a publikací, www.tomashorathc.cz