Morový sloup od východu

Morový sloup od severu

Morový sloup se sochou sv. Vavřince z r. 1722