Kalenice ("Galenitz" vlevo dole) na výřezu z Müllerovy mapy, jejíž originál měří cca 5 x 5 m;
zajímavé je, že severně od Strakonic (jižně od Radomyšle) je zakreslena další obec se stejným názvem (jedná se o chybu, neboť ve skutečnosti jde o "Kaletice")