Severozápadní část valu

Jižní část valu

Jihovýchodní část valu

Severozápadní, jižní a jihovýchodní část valu